Poznata su startna vremena za Uskršnju dječju orijentacijsku utrku.

Utrka će se održati u ponedjeljak 1. travnja 2024. godine, kod Glazbene škole u Jastrebarskom, a prvi start je u 14.30h. Na startnim listama su svi natjecatelji prijavljeni online putem, a svi ostali koji ćete doći kod Glazbene škole, a niste se još prijavili, moći ćete također nastupiti ali tek nakon što startaju svi prijavljeni (od 15:36h nadalje, broj mjesta je ograničen).

Svi prijavljeni molimo da 30 minuta prije starta preuzmete kartončić za natjecanje na prijemnom stolu.

Startno vrijeme (hh:mm) Kategorija Ime i prezime
14:30 MŽ7 Dimnjaković T.
14:31 MŽ7 Gjuračić E.
14:32 MŽ7 Doležal T.
14:33 MŽ7 Doležal Z.
14:34 MŽ7 Stanišić A.
14:35 MŽ7 Tomljenović L.
14:36 MŽ7 Gucić N.
14:37 MŽ7 Gucić D.
14:38 MŽ7 Gucić L.
14:39 MŽ7 Šoić S.
14:40 MŽ7 Miovec N.
14:41 MŽ7 Miovec A.
14:42 MŽ7 Pavlečić M.
14:43 MŽ7 Pavlečić J.
14:44 MŽ7 Host D.
14:45 MŽ7 Dasović V.
14:46 MŽ7 Mikšaj T.
14:47 MŽ7 Mikšaj T.
14:47 Ž10 Sarkotić M.
14:48 MŽ7 Žganjar K.
14:49 MŽ7 Žganjar J.
14:50 MŽ7 Stošić L.
14:51 MŽ7 Cvetan F.
14:52 MŽ7 Sostaric M.
14:53 MŽ7 Kešic L.
14:54 MŽ7 Rožić I.
14:55 MŽ7 Trninić F.
14:55 Ž12 Katovčić L.
14:56 MŽ7 Petanić M.
14:57 MŽ7 Tandarić V.
14:57 OPEN Borković D.
14:58 MŽ7 Cenčić L.
14:59 MŽ7 Cenčić F.
14:59 OPEN Ciban I.
15:00 MŽ7 Hrenar D.
15:00 Ž12 Zdjelar L.
15:01 MŽ7 Petković L.
15:01 Ž10 Katovčić M.
15:02 MŽ7 Sever D.
15:02 Ž12 Šoić R.
15:03 MŽ7 Orehoci E.
15:03 M10 Dimnjaković B.
15:04 MŽ7 Ameti A.
15:04 OPEN Miovec V.
15:05 MŽ7 Budinšćak R.
15:05 M10 Borković J.
15:06 MŽ7 Vulić L.
15:06 Ž12 Ciban A.
15:07 MŽ7 Vulić I.
15:07 M10 Šoić T.
15:08 MŽ7 Borković J.
15:08 OPEN Juranić A.
15:09 MŽ7 Štetner V.
15:09 M10 Stipić L.
15:10 MŽ7 Haramija L.
15:10 M12 Šiljevinac L.
15:11 MŽ7 Haramija T.
15:11 M10 Kešic L.
15:12 MŽ7 Kos E.
15:12 OPEN Klanjčić P.
15:13 MŽ7 Kelečić U.
15:13 M10 Sakoman T.
15:14 MŽ7 Pjevac L.
15:14 M12 Petković K.
15:15 MŽ7 Sostaric D.
15:15 M10 Juranić F.
15:16 MŽ7 Suhina N.
15:16 Ž12 Kozjan E.
15:17 MŽ7 Domjančić T.
15:17 M10 Trlin B.
15:18 MŽ7 Marušić M.
15:18 Ž12 Pozderac D.
15:19 MŽ7 Marušić M.
15:19 Ž10 Mišković T.
15:20 MŽ7 Rožić R.
15:20 M12 Kelečić L.
15:21 MŽ7 Prigorac N.
15:21 Ž10 Cenčić K.
15:22 MŽ7 Rešetar N.
15:22 M12 Leovac L.
15:23 MŽ7 Marković G.
15:23 Ž10 Sever L.
15:24 MŽ7 Marković B.
15:24 OPEN Leovac K.
15:25 MŽ7 Preprotić L.
15:25 Ž10 Kecman L.
15:26 MŽ7 Kopić E.
15:27 MŽ7 Kopić L.
15:28 MŽ7 Kopić P.
15:28 M12 Sarkotić S.
15:29 MŽ7 Tolj I.
15:29 Ž10 Špigelski M.
15:30 MŽ7 Krčmar M.
15:30 Ž12 Leovac A.
15:31 MŽ7 Krčmar K.
15:31 Ž10 Kišić L.
15:32 MŽ7 Rubinić N.
15:32 OPEN Preprotić L.
15:33 MŽ7 Gregov M.
15:34 MŽ7 Gregov Š.
15:35 MŽ7 Opačić M.
15:36 Ž10 Jergović P.
15:36 OPEN Vlašić T.